Sileşte-te pe sineţi întotdeauna să te trezeşti devreme şi la un ceas anume

soare-cruce-mare-biserica-manastire

Fără o pricină deosebită, să nu dormi mai mult de şapte ceasuri. Dimineaţa, de îndată ce te-ai trezit din somn, înalţă cugetul tău către Dumnezeu şi te închină cu evlavie, cugetând la Domnul lisus Hristos, Care a fost răstignit şi a murit pe Cruce pentru a noastră mântuire.

Apoi, fără de zăbavă, ridică-te, îmbracă-te şi nu-ţi îngădui să te odihneşti şi să stai întins în pat vreme îndelungată. Imbracă-te, ia aminte că te afli în prezenţa Domnului Dumnezeu şi a îngerului tău păzitor. Aminteşte-ţi de căderea în păcat a lui Adam, care prin păcat s-a lipsit pe sine de veşmântul neprihănirii şi roagă-te Domnului lisus să-ţi dăruiască har ca să te îmbraci în el.

După aceasta, grăbeşte de citeşte rugăciunile de dimineaţă. Îngenunchind, roagă-te cu grijă, cu evlavie, după cuviinţă, când te afli sub privirea Atotputernicului. Roagă-L să-ţi dăruiască nădejde şi dragoste, binecuvântare pentru ziua care începe şi puteri să le întâmpini cu suflet bun pe toate cele pe care va găsi de cuviinţă să le trimită sau să le îngăduie, şi să porţi toate poverile, necazurile, tulburările, nenorocirile, scârbele şi bolile sufletului şi ale trupului din dragoste pentru lisus Hristos. Hotărăşte neabătut ca toate să le săvârsesti pentru Dumnezeu, toate să le primeşti din mâna Lui părintească.

În fiecare dimineaţă, închină măcar un sfert de ceas unei scurte cugetări la adevărurile de credinţă, mai cu seamă la neatinsa taină a întrupării Fiului lui Dumnezeu şi la înfricoşataa doua Sa venire, la iad si la rai. Gândeşte: „Poate aceasta este ultima zi din viaţa mea” şi pe toate le fă aşa cum le-ai face dacă ar trebui să te înfăţişezi înaintea judecăţii lui Dumnezeu. Mulţumeşte Domnului că te-a păzit în noaptea ce a trecut, că eşti încă viu şi nu ai murit în păcatele tale. Câţi oameni nu s-au înfăţişat în noaptea aceasta înaintea înfricoşatei judecăţi a lui Dumnezeu! Mulţumeşte lui Dumnezeu că mai este vreme pentru tine, că mai este har, milosârdie şi chipuri de pocăinţă şi de agonisire a împărăţiei Cerurilor.

Cugetă în fiecare zi la sineţi, că abia acum începi şi vrei să devii creştin, iar vremea de până acum pierdută a fost. După rugăciune şi cugetare, dacă timpul îţi îngăduie, citeşte vreo carte duhovnicească.

După aceea, începe să faci lucrurile cele de fiecare zi şi fie ca toată lucrarea ta să fie spre slava lui Dumnezeu. Ia aminte că Dumnezeu pretutindenea te vede, vede faptele tale, ocupaţiile, simţirile, gândurile şi dorinţele tale, şi că îţi va da răsplată pentru toate faptele tale cele bune. Nu începe nimic fără a te ruga înaintea lui Dumnezeu, căci ceea ce grăim sau săvârşim fără rugăciune se vădeşte mai apoi fie nedrept, fie vătămător, şi în chip nevăzut ne dojeneşte. Însuşi Domnul a spus: „Fără de Mine nu puteţi face nimic.” (In 15, 5).

Întotdeauna fii binevoitor în munca ta şi reuşita muncii tale pune-o pe seama binecuvântării lui Dumnezeu. Împlinește tot ceea ce este anevoie pentru tine ca o pedeapsă pentru păcatele tale, cu duh de ascultare și smerenie. Ostenindu-te, repetă rugăciuni scurte, mai cu seamă rugăciunea lui Iisus, și închipuiește-ți-L pe Hristos, Care cu sudoarea feței Sale s’a trudit împreună cu Iosif.

Arhim. Serafim Alexiev – ”Viața duhovnicească a creștinului ortodox”, Ed. Predania

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *