25 Sfaturi cum să fii fericit veșnic, recomandate de Dumnezeu!

duhovnic preot

Fericirile ,,PSALTIRII”,  Carte din Vechiul Testament – prima parte a Bibliei

Psaltirea, este una din cărţile poetice inspirate de Duhul Sfânt, ale Vechiului Testament. Este  o carte  în care sunt cuprinse cele mai frumoase imne de slăvire a lui Dumnezeu. Totodată textul sacru al Psaltirii, este rugăciune, este  cuvânt de înţelepciune, de întărire sufletească. Prin această carte vorbeşte Dumnezeu, iar Cuvântul lui Dumnezeu este veşnic…

Fiţi fericiţi!

 1. ,,Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut” Psalmul 1, 1
 2. ,,Luaţi învăţătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul şi să pieriţi din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc în El (în Domnul).”Psalmul 2, 12
 3. ,,Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele.” Psalmul 31, 1
 4. ,,Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug.”Psalmul 31, 2
 5. ,,Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moştenire Lui.” Psalmul 32, 12
 6. ,,Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.” Psalmul 33, 8
 7. ,,Fericit bărbatul, a cărui nădejde este numele Domnului şi n-a privit la deşertăciuni şi la nebunii mincinoase.” Psalmul 39, 6
 8. ,,Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul.”Psalmul 40, 1
 9. ,,Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit(pe care l-a ales Domnul); locui-va în curţile Tale(în curţile Domnului).” Psalmul 64, 4
 10. ,,Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta (în casa Domnului); în vecii vecilor Te vor lăuda.”Psalmul 83, 5
 11. ,,Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în inima sa a pus”Psalmul 83, 6
 12. ,,Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduieşte întru Tine.” Psalmul 83, 13
 13. ,,Mila şi adevărul vor merge înaintea feţei Tale. Fericit este poporul care cunoaşte strigăt de bucurie” Psalmul 88, 15
 14. ,,Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa pe el”Psalmul 93, 12
 15. ,,Fericiţi cei ce păzesc judecata şi fac dreptate în toată vremea.” Psalmul 105, 3
 16. ,,Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte.” Psalmul 111, 1
 17. ,,Fericiţi cei fără prihană în cale, care umblă în legea Domnului.” Psalmul 118, 1
 18. ,,Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui (a Domnului) şi-L caută cu toată inima lor (pe Domnul)”Psalmul 118, 2
 19. ,,Fericit este omul care-şi va umple casa de copii; nu se va ruşina când va grăi cu vrăjmaşii săi în poartă.” Psalmul 126, 5
 20. ,,Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui.” Psalmul 127, 1
 21. ,,Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit eşti; bine-ţi va fi (dacă vei umbla în căile Domnului)!” Psalmul 127, 2”
 22. ,,Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai făcut-o nouă.” Psalmul 136, 8 („Ava Dorotei: prin Babilon se înţelege zăpăceală; prin fiica Babilonului se înţelege duşmănie. Sufletul mai întâi se zăpăceşte şi apoi naşte păcatul, care-i devine duşman prin ticăloşia lui. Cele două fericiri le sunt adresate celor ce îi vor întoarce fiicei Babilonului păcatul înapoi şi-i vor zdrobi de piatră pruncii, adică gândurile viclene încă în faşă, nedându-i răului timp să crească şi să lucreze un rău mai mare; iar piatra este Hristos, Cel ce nimiceşte păcatul”)
 23. ,,Fericit este cel ce va apuca şi va lovi pruncii tăi de piatră.” Psalmul 136, 9” (Fer. Augustin spune că pruncii Babilonului sunt dorinţele rele, la naşterea lor, iar piatra e Hristos.)
 24. ,,Au fericit pe poporul care are aceste bunătăţi. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său.” Psalmul 143, 15
 25. ,,Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nădejdea lui, în Domnul Dumnezeul lui”Psalmul 145, 5

Nu uitaţi să fiţi fericiţi !

Bibliografie: Biblia Ortodoxă, ediţia jubiliară a Mitropoliei Moldovei, anul 2000

Preot Nicolae Boian

Sursa: ucenic.info

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *