„Biruitorului îi voi da din mâna cea ascunsă şi-i voi da lui o pietricică albă şi pe pietricică e scris un nume nou”

Iisus_hristos_cu-ucenici

Se afirmă limpede în Apocalipsă ceea ce le-a făgăduit cerescul nostru Părinte celor care vor birui răul din această lume. Stă scris: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu”. Şi iarăşi puţin mai departe: „Biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă şi-i voi da lui o pietricică albă şi pe pietricică e scris un nume nou”. Şi mai departe: „Şi celui ce biruieşte… îi voi da lui stăpânire peste neamuri”. Şi iarăşi grăieşte Domnul: „Cel ce biruieşte va fi astfel îmbrăcat în veşminte albe şi nu voi şterge deloc numele lui din cartea vieţii”.

Mai departe, Domnul îi spune lui Ioan, văzătorul cu duhul al tainelor Sale: „Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu”. Şi iarăşi grăieşte: „Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu”. Şi în cele din urmă, celui ce biruieşte Domnul îi făgăduieşte totul, absolut totul, grăind: „Cel ce va birui va moşteni acestea, şi-i voi fi lui Dumnezeu şi el îmi va fi Mie fiu” (Apoc. 2:7, 17, 26; 3: 5, 12, 21; 21: 7).

Dar cine poate să iasă biruitor, o, Doamne, dacă Tu nu vei fi Cel ce vei birui pentru noi? Nici măcar Sfinţii Apostoli n-au fost în stare să potolească furtuna de pe mare fără Tine. Nici chiar Petru nu şi-a putut birui teama de iudei, ci s-a lepădat de Tine de trei ori, până când Tu l-ai încins cu putere de Sus şi l-ai aşezat pe calea cea dreaptă. Iar Saul prigonitorul ar fi rămas tot Saul dacă Tu nu l-ai fi luminat cu lumina adevărului şi nu l-ai fi preschimbat în marele Pavel. Iar Maria Magdalena ar fi murit nebună, legată fiind de şapte demoni, dacă Tu nu ai fi eliberat-o. Iar miile şi milioanele de alţi oameni, care până în ziua de azi au fost slăviţi, slăvindu-Te pe Tine, ar fi putut ei birui singuri, fără Tine, o, marele şi smeritul nostru Domn şi Mântuitor Iisus Hristos? Ci, ajută-ne şi ne mântuieşte de orice rău care este mai tare decât noi, dar mai slab decât Tine: „Iar noi Te vom purta în inimile noastre şi ne vom făli cu Tine zicând: „Iisus Hristos Nika” (Iisus Hristos este Biruitorul).

Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Justin Popovici – ”Lupta pentru credință și alte scrieri”, Ed. Rotonda

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *