Care sunt temeiurile cinstirii moaştelor sfinţilor ?

moaste-cuv-dimitrie

Sfinţii, cît au fost pe pămînt, au avut în ei harul Duhului Sfînt într-o măsură foarte mare, făcînd adeseori minuni, cu ajutorul lui. Harul acesta îl au în sufletul lor într-o măsură mai mare şi în viaţa cerească la care s-au dus. Dar precum sfîntul poate sta în legătură cu oamenii care se roagă lui, ajutîndu-i în chip minunat, cu atît mai mult păstrează el însuşi o anumită legătură cu trupul său, care a fost şi el locaşul Duhului Sfînt, precum spune Apostolul: „Au nu ştiţi că trupul vostru este templu Duhului Sfînt, care este în voi?” (I Cor. 6, 19).

Sfînta Scriptură ne spune despre minuni făcute prin trupurile sfinţilor cît traiau pe pămînt, mărturisind despre puterea ce era în ele. O femeie s-a vindecat de curgerea sîngelui numai prin atingerea de haina Mîntuitorului (Luca 8, 43-44; Matei 14, 36; 9, 21). Şi mulţi oameni se vindecau numai atingîndu-se de ştergarele purtate de Apostolul Pavel (Fapte 19, 11, 12), iar alţii, numai prin trecerea umbrei lui Petru peste ei (Fapte 5, 15). Cum că trupul sfîntului şi după moarte are putere vedem din Vechiul Testament, unde oasele proorocului Elisei învie un mort (IV Regi 13, 21).

Biserica a cinstit din primele timpuri osemintele mucenicilor, aducîndu-le cu grijă şi zidind altarele bisericilor peste ele, iar mai tîrziu îngrijindu-se ca în altarul fiecărei biserici, că şi în Sfîntul Antimis de pe altar, să se pună o părticica din Sfintele moaşte, ceea ce se face pînă azi.

Epistola Bisericii din Smirna despre martiriul Sfîntului Policarp, episcopul acelei cetăţi (”  166), spune: «Noi am strîns osemintele lui ca pe un odor mai scump decît aurul şi decît pietrele scumpe şi le-am aşezat unde se cuvine: aici ne vom aduna cu bucurie şi Domnul ne va da nouă să sărbătorim ziua naşterii sale celei muceniceşti, spre cinstirea biruinţei sale şi spre întărirea altor luptători», puterea minunată din moaşte se arată şi în faptul că nu putrezesc.

Se înţelege că şi cinstirea sfintelor moaşte se îndreaptă tot spre Dumnezeu, a Cărui putere sălăşluieşte în ele. «Cinstim moaştele mucenicilor ca să adorăm dumnezeieşte pe Acela ai Cărui ucenici sunt şi cinstim pe slujitori în aşa fel încît cinstirea lor să treacă asupra Stăpînului, Care a zis: „Cel ce vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte”».

Fragment din Despre viaţa viitoare (Despre mijlocirea Sfinţilor)

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *